Kerry ETB

Eolas faoinár scoil

Eolas faoinár scoil

Is scoil Ghaeltachta iontach bhríomhar í Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail, atá suite ar chladach Bhá Fhíonáin, An Gleann, Baile an Sceilg, Co. Chiarraí. Tá an scoil faoi phátrúnacht an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Tá muid an-bhródúil as an stádas atá againn mar Scoil Ghaeltachta. Táimid dírithe ar an bpobal agus tá ceangal láidir againn leis an gceantar. Tá Bá Fhíonáin ar leac an dorais againn agus gan ach cúig nóiméad siúil uainn. Chomh maith leis sin, is muid an t-aon scoil in Éirinn a bhfuil radharc gan bhac againn ar Sceilg Mhichíl. Is mór an buntáiste dúinn é go bhfuil cóimheas íseal ann idir mhúinteoirí agus daltaí, le 24 dalta ar an rolla i mbliana, áit go gcinntítear gur féidir sárchaighdeán teagaisc agus foghlaim a sholáthair dóibh agus go ndéantar freastal ar riachtanais oideachais uile ár ndaltaí. Tá cur chuige iomlánaíoch ardfhorbartha againn i leith an teagaisc agus na foghlama, ag cinntiú go bhfaigheann na daltaí oideachas lán-chuimsitheach. Tá muid an-aireach ar a scileanna sóisialta, a meabhairshláinte, a gcairdeas a fhorbairt agus ardán láidir a sholáthar dóibh a chothaíonn féinmheas agus muinín. Tá ár dtorthaí acadúla ar sárchaighdeán agus déanann muid cinnte de go mbaineann na páistí taitneamh as a gcuid ama linn agus go bhfuil dearcadh dearfach acu i leith a gcuid scolaíochta. Is foireann díograiseach muid, a oibríonn go han-mhaith le chéile chun cur chuige scoile uile a thabhairt, chun an toradh is fearr a bhaint amach dár bhfoghlaimeoirí. Tá foireann Scoil an Ghleanna SNP fuinniúil, díograiseach agus dearfach, agus tugann muid cúram díograiseach linn ar bhonn laethúil. Tá cothromaíocht shuntasach de thacair scileanna againn, a shíneann trasna gach réimse den churaclam, ag soláthar sármhaitheasa san oideachas ó gach taobh.

Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail is a wonderful, vibrant Gaeltacht school, situated by the shore of scenic St. Finian’s Bay, The Glen, Ballinskelligs, Co. Kerry. The school is under the patronage of the Kerry ETB. Tá muid an-bhródúil as an stádas atá againn mar Scoil Ghaeltachta. We are community focused and have a strong connection with the locality. St. Finian’s Bay is on our doorstep and just a short five-minute walk away. In addition, we are the only school in Ireland to enjoy an unimpeded view of Sceilg Mhíchíl/The Skellig Rock. Scoil an Ghleanna SNP boasts low student teacher ratios, with a current enrolment of 24 pupils, providing a very high standard of academic teaching and learning while catering for all the educational needs of our pupils. We have a highly developed holistic approach to teaching and learning, ensuring the pupils receive a well-rounded education. We are very mindful of their social skills, mental health, developing their friendships and providing them with a strong platform that boosts self-esteem and confidence. Our academic achievements are excellent and we ensure that the children enjoy their learning experiences and have a positive attitude towards their academics. We are an enthusiastic team, who work very well together to give a whole school approach thus achieving the best possible outcome for our learners. Our team of energetic, dedicated and positive teachers brings a caring enthusiasm into the school building on a daily basis. We have an impressive balance of skillsets, stretching across all areas of the curriculum, providing excellence in education from every angle.

Déan Teagmháil Linn
Contact Us
Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail,
Aghort,
An Gleann,
Baile an Sceilg,
Co. Chiarraí,
V23KV63.

066 9479330 / 0871133489


SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail