Kerry ETB

Parents’ Association

Tá Coiste na dTuismitheoirí den scoth againn ag Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail, agus tá na tuismitheoirí ar fad ina mbaill ghníomhacha de Choiste na dTuismitheoirí. Oibríonn muid go dlúth lena chéile chun an méid is fearr agus is féidir a sholáthar dár ndaltaí agus is mór an tacaíocht a thugann na tuismitheoirí dúinn. Tá dearcadh an-dearfach ag ár scoil ar na heispéiris foghlama go gcuireann muid ar fáil d’ár páistí, le tacaíocht ónár bpátrún , An Bhord Oideachais agus Oiliúnadh Chiarraí, ón mBord Bainistíochta, ónár dtuismitheoirí, pobal na scoile agus ar ndóigh, ár bhfoireann agus daltaí.

Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail has an excellent parent body, with all of the parents being active members of the Parents’ Association. We work closely together to provide the best and the most we can for our pupils and the support of the parents is greatly cherished. Our school has a very positive attitude towards the learning experiences we can offer the children, with support from our patron, the Kerry ETB, our Board of Management, our parents, our community and of course our staff and pupils.

Déan Teagmháil Linn
Contact Us
Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail,
Aghort,
An Gleann,
Baile an Sceilg,
Co. Chiarraí,
V23KV63.

066 9479330 / 0871133489


SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail