Kerry ETB

Teachtaireacht ón bhfoireann

Is í Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail an t-aon Scoil Náisiúnta Phobail Ghaeltachta in Éirinn, atá suite i suíomh álainn ar Bhá Fhíonáin, An Gleann, Baile an Sceilg, ag féachaint amach ar Sceilg Mhichíl. Cuireann ár scoil oideachas cuimsitheach agus nuálach ar fáil chun freastal ar riachtanais gach dalta agus an phobail i gcoitinne. Cuireann ár scoil raon leathan d’imeachtaí seach-churaclaim ar fáil agus baineann na daltaí leas as cóimheas an-fhabhrach idir an múinteoir agus an scoláire, ina múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge. Tá muid bunaithe ar chomhionannas agus is scoil il-sainchreidmheach muid, ag cinntiú go dtugtar deiseanna comhionanna dár gcuid ndaltaí uile. Tá muid páistelárnach inár gcur chuige agus is suíomh an-dearfach agus fuinniúil í ár scoil, do dhaltaí agus don fhoireann araon. Tá muid faoi phátrúnacht an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus baineann muid an-tairbhe as a dtacaíochtaí. Bígí linn i Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail – Scoil thraidisiúnta agus nuálach!

Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail is the only Gaeltacht Community National School in Ireland and is located in the idyllic setting of St. Finian’s Bay, The Glen, Ballinskelligs, looking out at Sceilg Mhichíl. Our school provides inclusive and innovative education to meet the needs of all students and the wider community. Our school offers a broad range of extra-curricular activities and students benefit from a very favourable student teacher ratio, where all subjects are taught through the medium of Irish. We are equality based and multi-denominational, ensuring that all our students are given equal opportunities. We are child-centred in our approaches and our school is a very positive and energetic setting, for both students and staff. We are under the patronage of the Kerry Education and Training Board and we benefit greatly from their supports. Join us at Scoil an Ghleanna SNP – A traditional and innovative school!

Déan Teagmháil Linn
Contact Us
Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail,
Aghort,
An Gleann,
Baile an Sceilg,
Co. Chiarraí,
V23KV63.

066 9479330 / 0871133489


SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail